?

Log in

No account? Create an account
Steinninn [entries|friends|calendar]
Eysteinn

[ website | Þessi síða er lokuð. Ítið hér fyrir nýja bloggið ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Ny dagbok [02 Nov 2006|12:07pm]
Mig hefur lengi langað til að setja upp nýja dagbók með html kóða heimasíðunnar minnar. Ég hef núna ákveðið að í staðin fyrir að kaupa aðgang að livejournal, ætla ég að nota keypta aðganginn að fotki til að gera þetta.
Gallinn er að ég þarf að færa hverja færslufyrir sig, eina á fætur annari. Þannig að ég geri það næst þegar ég þarf ekki að borga fyrir internetaðganginn minn.
Hvernig líst ykkur á þetta?
http://journals.steinninn.fotki.com/netdagbok/
1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]